BgImage

Integritetspolicy

Integritetspolicy, Persouppgiftsbehandling

Hantering av personuppgifter

På Dala Software tar vi skyddet av din personliga information på största allvar. Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar din information till oss. Därför har vi utarbetat denna Integritetspolicy, som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.

Ansvar för dina personuppgifter

Dala Software (Alexander Blomberg), Nyhyttan 121, 783 91 Säter, organisationsnummer 870913–XXXX, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Dala Software.

Vilka personuppgifter samlas in av dala software?

För att få statistik om våra besökare använder vi Google Analytics på våra hemsidor. Så, när du besöker en av våra hemsidor (dalasoftware.se, webbhotel) och accepterar vår cookiepolicy samlar Google in några uppgifter av din enhet för att ge till oss en statistik om våra besökare (Detaljer av enhet, Google-konto, HTTP-referent, IP-adress, Platsinformation). Dessa uppgifter ska raderas automatiskt från Google Analytics om 26 månader. För mer information: Googles Integritetspolicy

När du tar kontakt med oss och skickar dina uppgifter via kontaktform, chatt eller mejl samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, organisationsnummer, betalningsuppgifter, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst). Dessa uppgifter ska registrera i vår kunddatabas.

Användning av information

Vi använder den information vi samlar in från dig för att förbättra våra tjänster, skicka nyhetsbrev och annan relevant information till dig. Vi använder även informationen för att hålla reda på besöken på vår webbplats, genom användning av Google Analytics.

Hur dala software använder information om dig?

När du besöker vår hemsida, kommer vi att använda information om din enhet för att få en inblick i och kunna förstå vilka produkter eller tjänster som du är intresserad av. Denna information är nödvändig för att vi vet vilka produkter som är intressanta för dig och vi kan filtrera ut falska användare så vi kan skydda vårt system.

När du kontaktar med oss via mejl, via chatt eller via telefon ska vi registrera dina uppgifter i vår kunddatabas för att vi kan kontakta dig, skapa offert eller fakturera dig tjänsten som du önskade. Dessa uppgifter ska vi hålla MAXIMUM 5 år.

När kan vi komma att dela dina uppgifter?

Dala Software delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring, administration och teknisk hjälp eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag, IT konsult eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Lagring och lagringstid

På Dala Software behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Dala Software lagrar inte onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Dina rättighetter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära och få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på Dala Software. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna Integritetspolicy när som helst. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker denna sida för att vara säker på att du är informerad om eventuella ändringar.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller oro angående vår Integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post eller du kan också ringa till oss på telefonnummer: 072 266 83 61. Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara alla dina frågor och rädda dina bekymmer.